جلوبندی و میزان فرمان کیا

جلوبندی و میزان فرمان کیا
جلوبندی و میزان فرمان کیا

خدمات جلوبندی و میزان فرمان کیا

یکی از امور اساسی در سالم نگهداری جلوبندی کیا انجام سرویس های دوره ای و بازدید های چهارچرخ خودرو است. قطعاتی مثل گردگیرهای سیبک ها و پلوس ها و جعبه فرمان به صورت پلاستیکی بوده و طول عمر محدودی دارند که پاره شدن و خرابی این قطعات سبب میشود قطعه مربوطه آنها به سرعت از بین رود. و نکته دوم زمانی خودرو قرار است مسافت طولانی جاده ای طی نماید باید سیستم تعلیق آن کنترل گردد و اگر عیبی در آن وجود دارد برطرف شود که به این کاز بازدید چهارچرخ گویند.

 رفع تمامی ایراد های موجود در سیستم تعلیق شامل رفع تمامی صداهای اضافی از جلوبندی و عقب بندی خودروها ، رفع تمامی عوامل لاستیک سایی و تنظیمات تخصصی زوایای چرخ ها، میزان فرمان تخصصی ، رفع کوبش کمک های فنر ، عیب یابی و تعمیر سیستم های تنظیم ارتفاع .همه خدماتی که مبتنی برجلوبندی و عقب بندی خودروهای کیا موتور است. تعمیرات جلوبندی و عقب بندی در این مرکز به صورت باز و بست کامل انجام می گردد در که در این روش تمامی قطعات معیوب شناسایی شده و تعمیرات شما پایدار و با کیفیت خواهد بود.

خدمات جلوبندی و میزان فرمان کیا موتورز:

توسط تعمیرکاران مجرب بصورت شبانه روزی توسط تیم امداد خودرو کیا 724 انجام خواهد شد.

خدمات جلو بندی و میزان فرمان کیا موتورز: