نکات کلیدی محافظت از خودرو در فصل زمستان

HyundaiSonata2020

Hyundai Sonata 2020


پس از روشن کردنِ موتور،
1- (هم در موتور‌های کاربراتوری و هم انژکتوری ساسات به صورتِ اتوماتیک فعال میشود و دورِ موتور بالا میرود)، بگذارید موتور حدودِ یک دقیقه درجا کار کند بطوری که ببینید دور موتور کمی‌ پایین آماده است

روغن خودرو
روغن خودرو


2- بعد به آرامی شروع به حرکت کنید. موتور با درجا کارکردن زود گرم نمی‌شود، چرا که فشار و بارِ حرکت دادنِ وسیلهِ نقلیه رویش نیست. با حرکت آرامِ وسیلهِ نقلیه موتور زود تر گرم میشود. اگر چراغ‌های نورِ بالا را هم روشن کنید، از طریقِ دینام به موتور فشارِ بیشتری وارد میشود و به گرم شدنِ سریعِتر موتور کمکِ بیشتری می‌کند.

۳- مزیتِ دیگرِ گرم کردنِ موتور با حرکتِ دادنِ وسیلهِ نقلیه بجایِ درجا کارکردنِ آن، این است که جعبه دنده و دیفرانسیل هم شروع به کارکردن میکنند و در اثرِ اصطکاکِ بینِ دنده ها، آن‌ها هم شروع به گرم شدن میکنند. بدین ترتیب کّلِ خطِ انتقالِ قدرتِ خودرو با هم و در هم آهنگی شروع به گرم شدن میکنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید